• Email住址會使用灌水程式保護機制。你需要啟動Javascript才能觀看它
  • +886-4-2523-2817

強力型快速分度盤

強力型快速分度盤

特殊附件:6"3-Jaw Chuck for CS-6", 8"3-Jaw Chuck for CS-8"

Unit:mm

型 號
直接分割等份
盤 外 徑
內 爪
外爪
中心孔徑
外 徑
厚 度
CS-6
2,3,4,6,8,12,24
167
4-42
10-156
44
203
50
CS-8
2,3,4,6,8,12,24
210
4-62
10-180
33
254
58
型 號
A
B
C
D
E
F
d
e
f
g
h
i
j
k
Weight(kg)
CS-6
250
235
221
220
150
117
82
112
66
16
130
186
80
18
48
CS-8
315
292
243
225
160
142
100
125
75
16
157
241
90
18
70

留下評論

返回頂部

產品分類

QR Code

QR Code